Voorwaarden

Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen, piercing e.d.) tijdens de training is niet toegestaan. Dit is voor je eigen veiligheid en die van je trainingspartner.

RawFitSneek behoudt zich het recht voor personen, welke storend en/of afwijkend gedrag vertonen tijdens de les, te verwijderen van de leslocatie en/of tot beëindiging van het lidmaatschap van RawFitSneek over te gaan.

Indien een lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om dit lid de toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Op officiële en erkende feestdagen en school vakanties is RawFitSneek gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen. Of in overleg kan de training op een andere tijdstip/dag ingehaald worden.

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van RawFitSneek, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

Na de training alle materialen terug leggen op de daarvoor bestemde plaats.

RawFitSneek en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Door deel te nemen aan de trainingen van RawFitSneek gaat men akkoord met de algemene voor waarden.

Alvorens je je aanmeldt voor de trainingen bij RawFitSneek, willen wij graag een aantal zaken met je doornemen.

RawFitSneek houdt trainen betaalbaar. Wij willen graag iedereen kennis laten maken met deze manier van trainen.

Wij hebben een opzegtermijn van slechts één maand en wij hanteren geen inschrijfgelden voor het lidmaatschap.

Het lidmaatschap kan uitsluitend per kwartaal aangegaan worden en dient door middel van een overboeking te worden bijgeschreven op IBAN/Rekeningnummer NL17 RABO 0113 2151 42.

Het lidmaatschap blijft van kracht tot dat men op de hieronder vermelde manier heeft opgezegd. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau.

De kosten, verbonden aan dit incasso, komen voor rekening van de cursist. Opzegging dient 1 maand voor het volgende kwartaal ingaat en dient schriftelijk te gebeuren via email naar:

Zonder opzegging wordt het lidmaatschap elk kwartaal automatisch verlengd.

Tussentijds beëindiging door het  lid levert geen restitutie op. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van RawFitSneek te accepteren.

Deelname aan de trainingen is voor eigen risico. Hoewel veiligheid de hoogste prioriteit heeft, is RawFitSneek op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel of schade ontstaan tijdens een training.